Naujienos ir skelbimai

Vakarai Mokslų akademijos turistų klube (Gynėjų 4, Vilnius. Įėjimas nuo Martyno Mažvydo bibliotekos per bromą iš kiemo pusės)


2016 lapkričio 11 d. 17:30

 Lietuviai Amerikoje – trijų emigracijos bangų apžvalga. Diskusijos... 

 Svečiuose  etnologė, JAV lietuvių bendruomenės veikėja Elena Bradūnaitė-Aglinskas
2016 lapkričio 25 d. 17:30

  Regina Kubertavičienė pasakos apie savo keliones ir patirtis. Klubo salėje Reginos personalinė fotografijų paroda iš kelionių po Kamčiatką  2016 gruodžio 9 d. 18:00 Advento vakaras su Albina. Dainuosime, šoksime, pasakosime, rašysim laiškus, skanausime pačių atsineštų pasninko valgių
Renginiai ne klube


Papildomi puslapiai (1): CzechTourism
Comments