Mūsų atmintis

 
    
 
 
        Telesforas Urbaitis (1932-2002)                  Kazimieras Eigminas (1929 -1996)
    Klubo rėmėjas, Mokslininkų rūmų direktorius              Klubo narys, eruditas
  
 
 
          Bronius Vaičiulis (1944-2002)                Eglė Linkaitytė-Weiss (1948-2002)
          Pėsčiųjų maratonų entuziastas.                     Aktyvi MATK valdybos narė nuo 1974
            I -ojo 1974 m. maratono nugalėtojas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rimantas Krupickas (1943-2009)                  Vaclovas Panumis (1943-2011)
  Klubo narys nuo 1974. Maratonų trasų kūrėjas     MATK steigėjas. Pirmasis klubo pirmininkas
 
 
              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Algis Strioga (1961-1990)                                         Eimutis Matulionis (1951-2003)                  
   Klubo narys nuo 1984. Žuvo prie Elbruso                                     
 
              
                     
 
        Vytautas Grinevičius (1948-1976)                         Tautvydas Lideikis (1947-1993) 
 


      
         
          Vidmantas Petras Tarulis (1939-2003)
            Fizikas, keliautojas, bibliofilas. Kelionės po Lietuvą,
       Prano Juozapo žemėje, Kamčiatkoje, Urale, Kaukaze.
       Ištikimas Armėnijos draugas.