2012 Merkmenys, Ignalinos raj

2012 m. birželio 16-17 MATK sąskrydis Merkmenyse, Ignalinos raj. Ritos ir Gintaro Zavadckių sodyboje
 
 
 
Oi kaip ten buvo gera! Birutės Gaučienės metraštinė poema perteiks tai, kuo gyvenome tas kelias dienas:
 
Jau baigės sąskrydis turistų,
Pas Zavadckius Merkmenyse,
Lietaus mes gavom, buvo visko,
Bet neištirpom mes jame.

Įveikę "sunkų" kliūčių ruožą
Ir punktus rankioję nakty
Sigučio sriubą valgėm godžiai
Ir pabuvojom net pirty...

Paskui pro Rimo teleskopą
Saturną matėm ir žvaigždes,
Skaniai pavalgę ligi soties
Prie laužo traukėme dainas.

Gitara pritarė Birutė,
O Vaidas akordeonu,
Ir, kol nepatekėj saulutė,
Netilo aidas jų dainų.

Stovykla jau seniai sumigo
Gražioj sodyboj Zavadckių,
Tik paukščių choras ir kurkimas
Netilo baloje varlių.

Ryte visus lietus prikėlė,
Skubėjom griaut palapines.
Griaustinis gero nežadėjo,
Į kalną varėm mašinas.

Tačiau Dievulis, pagrūmojęs,
Visus pakrapino lašais.
Tik panos taip saldžiai miegojo,
Atrodė, nieks jų neprikels.

Bet vyrai paruošė greit trąsą -
Tarp medžių ištempė virves.
Ir prasidėj varžybos. Drąsiai
Kabinomės ant virvių mes.

Maži, jauni, vaikai ir vyrai
Išbandė čia jėgas savas
Net moterys neatsispyrė
Pagundai šiai - įveikt save.

Paskui dar ežere išbandėm
Praplaukt vartus su baidare,
Tarp butelių, kaip žuvys nardėm,
Nieks neišvirto ežere...

Pabraidžioję linksmai purvyne,
Įveikę užduotis visas,
Stovyklon grįžom, nusiminę,
Kad reikia krautis kuprines...

Kad sąskrydis smagusis baigias,
Tik reik rezultatus suvest,
Nuleisti vėliavą ir, gaila,
Bet reikia švęst užbaigtuves.

Vėl susitiksim tik po metų,
Vaikai jau ūgtelės visų...
O šiandien garsiai sakom "ačiū"
Šeimynai gražiai Zavadckių.

Mes "ačiū" tariame rengėjams
Varžybų, trąsų, dovanų.
Lig pasimatymo, brangieji!
Gerų Jums žygių ir dainų!

 
 
 
 
 
Comments