1980

MCMLXXX
annus septimus
Academia Scientiarum Lituanica
 
Valdyba
 
Pirmininkas - Eimutis Matulionis
Pavaduotojas - Vladas Plikūnas
Sekretorė - Rima Tarozaitė
Sandėlininkas - Vaclovas Panumis
Nariai - Marytė Baublytė, Gražina Čižauskaitė, Irena Genutienė, Irena Glinskaitė, Janina Grinkievič, Sigitas Kučas, Eglė Linkaitytė, Vytautas Melvydas, G.Nickienė, Ona Sėliukaitė, Vidmantas Viktoravičius
 
Naujovės
 
Viskas metraštyje rodos kaip ir ankščiau, bet galutinai patvarkius aspirantų bendrabučio katilinę, jau renkamės į susitikimus, susirinkimus Klubo salėje, gyvoje iki šiol. Pirmas toks ataskaitinis rinkiminis susirinkimas įvyko 1980 sausio 11 d. 18 val.
 
iš Organizacinio darbo ataskaitos:
 
... šiais metais jau tiek įrengėme klubo patalpas, kad jose galima pradėti rengti treniruotes ir varžybas uždarose patalpose...
 
 
Žygiai
 
Poilsio dienų žygių priskaičiuota 81, juose dalyvavo 431 dalyvis.
Kategorinių kelionių - 40, jose dalyvavo 147 žmogučiai
Paruošti 4 nauji  I-III sud. kategorijų kelionių vadovai
 
 
 
 
 
red. ER - radau mistinę nuotrauką metraštyje, visaip tyrinėjau ir likau iki galo neištyrus... Ar tik nebus agitacinis - propogandinis triukas? Nagi prisipažinkit, kuris į tą penkiakampę žiūrit!
 

 
 
red. ER - su maratonu irgi mistika, nuostatuose ir laikraštiniame skelbime - skirtingi maršrutai. Kuris tikras, kuris ataskaitai?
 
 
1980 m. birželio 20-22 Skersabaliuose įvyko LTSR MA VI turistų sąskrydis, skirtas Tarybų valdžios 40-mečiui Lietuvoje. Naujovė sąskrydyje - vandens slalomo varžybos.
 
Comments