2004

2004.01.09 Ataskaitinis rinkiminis Mokslų akademijos turistų klubo susirinkimas
Mokslų akademijos turistų klubui 30 metų.
 
 
2004.03.20 Kalnų technikos varžybos
 
 
 
 
 
Comments