1974

Metraštis
 
Pirmųjų metų metraščiai Vaclovo Panumio dėka išsaugoti ir kruopščiai suregistruoti. Ateityje galvojame apie jų suskaitmeninimą ir perkėlimą į svetainę. Žinantys kokiom priemonėm tai padaryti ir galintys patarti - rašykite į matk1974@gmail.com ir pasidalinkite patirtimi. Būsim be galo dėkingi. Turizmo istorijai šie metraščiai manau suteiktų daug informacijos ir spalvų.
 
                                                                                                               MATK valdyba
 
1974 pirmasis pusmetis
 
Gimimo data:1974 m. sausio mėn. 8 d. 18.00 val.
Vieta              Chemijos ir cheminės technologijos instituto aktų salė
Vardas:           Lietuvos TSR MA Jungtinė turistinė sekcija.
Tėvai             Mokslų akademijos visuomeninės organizacijos
Auklės:  Sekcijos biuras:
                Pirmininkas –    V. Panumis (CHI),
                Pavaduotojas – J. Karuža (PFI),
                Sekretorė –       E. Linkaitytė (FMI),
                Nariai –        G. Čižauskaitė (FMI),
                                     I. Genutienė (CHI),
                                    V. Grinevičius (ZPI),
                                    A. Gudaitis (ZPI),
                                    V. Kaminskas (ZPI),
                                    R. Tarozaitė (CHI).
Kraitis:  Geri norai
 
MA Turistų sekcijai tik pusė metų. Susikūrusi tuščioje vietoje, be jokios materialinės bazės, bet su dideliu būriu gana patyrusių entuziastų, sekcija žengė pirmuosius žingsnius, Pirmiausia, kaip visur ir visada, buvo steigiamasis susirinkimas, buvo išrinktas sekcijos biuras, pirminikas, pavaduotojas ir kiti pareigūnai. Dar beveik savaitę biuro nariai negalėjo apsispręsti su savo naujomis pareigomis, bet palengva vieni ankščiau, kiti vėliau pradėjo dirbti.
 
Pradžioje reikėjo rūpintis grynai žemiškais reikalais, kur gauti kampą susirinkimams, kur ką nusipirkt, kur ką nupirktą sudėti. Didelį AČIŪ reikia pasakyti MA Profsajungų jungtinio komiteto pirmininkui T. Urbaičiui ir pavaduotojui E. Maldučiui, komitetas padėjo įveikiant pirmuosius organizacinius sunkumus. Tie pirmieji kūrimo žingsniai ir buvo sunkiausi. Dauguma turistų, dalyvavusių steigiamąjame susirinkime, šių sunkumų nematė ir nežinojo, kol neatšilo orai, ir nepasipylė žygiai-žygeliai.
 
Poilsio dienos žygiai
 

 Turizmo rūšis

 Žygių skaičius

 Juose dalyvavusių sekcijos narių sk.

 Slidžių

 4

 28

 Pėsčiųjų

 16

 95

 Dviračių

 1

 4

 Baidarių

 3

 18

 Viso

 24

 145

 
 Kadrų ruošimas
 
Sausio 30 – vasario 6 dienomis respublikinė turizmo taryba Ignalinos turistinėje bazėje suruošė turizmo organizatorių kursus. Juose mokėsi trys MA jungtinės turistų sekcijos nariai: E. Linkaitytė, A. Jakimavičiūtė ir R. Jasiulionis. Grįžę į sekciją, jie vadovavo ne vienam poilsio dienos žygiui,
 
Vasario – gegužės mėn. Vilniaus turistų klube vyko pėsčiųjų turizmo instruktorių kursai. Juos lankė šeši sekcijos nariai: R. Tarozaitė, V. Kaminskas, A. Bubinas, E. Bielskytė, D. Kavaliauskaitė ir B. Giedraitis. Po teorinės turizmo instruktorių ruošimo dalies minėti kursų klausytojai atliko mokomąjį - kategorinį žygį Karpatuose.
 
Ruošiant turizmo organizatorius ir instruktorius, dalį teorinių ir praktinių užsiėmimų pravedė MA jungtinės turistų sekcijos narys Rimas Krupickas (ZPI).
 
Sąskrydžiai. Varžybos
 

 Data

 Pavadinimas

 Vietovė

 MA komandų skaičius

 Vieta

 Bendras komandų skaičius

 V.10-11

 II Vilniaus m. kalnų turistų sąskrydis

Neries ir Bražuolės santaka 

 3

 III, V, VI

 9

 V.18-19

Respublikinės vandens rali varžybos 

 Kretonėlė - Žeimenio ež. - Žeimena

 3

 IV, XI, XIII-XIV

 37

 V.25-26

II respublikinės kalnų turizmo technikos varžybos 

Kaunas 

 3

 V, VI, VII

23 

VI.01-02 

Pabaltijo, Maskvos ir Leningrado kalnų turizmo technikos varžybos 

Jumpravmuiža (Bauskė)

Latvija 

1

 

 
II respublikinės kalnų turizmo technikos pirmenybės.1974.05.25-26. Kaunas
Petniūnienė, Jonas Kalesinskas, Vaclovas Panumis
 
MA turistų sąskrydis
1974 06 08–09 Neries ir Bražuolės santaka
 
Komandinės varžybos. Dalyvavo 9 komandos
 

 Komandos pavadinimas

 Vieta

 Radiologinė laboratorija

 I

 Chemijos ir cheminės technologijos institutas

II 

 Fizikos ir Matematikos institutas

 III

Puslaidininkių fizikos institutas 

IV 

 Zoologijos ir parazitologijos institutas

V

 
Individualios varžybos. Dalyvavo 25 dalyviai
 

 Dalyvis, užėmęs prizinę vietą

 Vieta

 Gražina Čižauskaitė

 I - II

Irena Genutienė 

 I -II

 Eglė Linkaitytė

 III

 Bonifacas Vengalis

 I

 Sigitas Kučas

II 

 Romas Mikaitis

III 

 
Kategorinės kelionės
 
 Kelionės laikas Turizmo rūšis  Sudėtingumo kategorija  Kelionės vieta  Sekcijos nariai Vadovas  Sekcijos nariai Dalyviai 
 I.30–II.06  Slidžių II Lietuva    2
III.08-–V.01  Slidžių IV Priešpoliarinis Uralas I. Genutienė  
III.08–IV.10  Slidžių V Kamčiatka    1
II.8–II.16 Slidžių  I  Užkarpatė D. Baltrūnas  1
 IV.26–V.10 Pėsčiomis II Prieškarpatė R. Tarozaitė   4
IV.26–V.10  Pėsčiomis   III Užkarpatė     1
 V.01–V.06 Baidarių   I Berezina - Nemunas   B. Šebėka  7
IV.26–V.04  Baidarių  II  Minija  E. Linkaitytė   3
Viso  8 kelionės      10 
 
1974 antrasis pusmetis
 
Poilsio dienos žygiai
 

 Turizmo rūšis

 Žygių skaičius

 Juose dalyvavusių sekcijos narių sk.

 Pėsčiųjų

 16

 161

Vandens

9

30

 Dviračių

 7

 35

 Viso

34

 221

 
 Kadrų ruošimas 
 
Liepos mėn. Kaukaze vyko kalnų turizmo instruktorių - metodistų seminaras. Jame dalyvavo du sekcijos nariai – Eglė Linkaitytė ir Kęstutis Kvietkus. Po seminaro jie atliko IV sudėtingumo kategorijos kalnų kelionę.
 
Gruodžio mėn. 4–7 dienomis Šiauliuose vyko I respublikinis dviračių turizmo seminaras, jame teorinės dalies egzaminą išlaikė MA turistų sekcijos narys Vaclovas Panumis.
 
Turizmo organizatoriaus vardas suteiktas sekcijos nariams: Onutei Diemontaitei, Viliui Adomaičiui ir Algiui Sliesaravičiui.
 
Sąskrydžiai. Varžybos
 

 Data

 Pavadinimas

 Vietovė

 MA komandų skaičius

 Vieta

 Bendras komandų skaičius

 VII.12–14

 Lietuvos TSR profsąjungų I respublikinis turistų sąskrydis skirtas Tarybų Lietuvos išvadavimo 30-mečiui

Vilktupis,

Panevėžio raj.

1

V

 59

 X.05–06

III Vilniaus kalnų turistų sąskrydis

 Zervynos,

Ūlos pakrantė

4

 IV, VI,

IX, XII

 13

 X.12–13

Lietuvos ir Baltarusijos MA Puslaidininkių fizikos institutų sąskrydis

MA poilsio stovykla „Ąžuolas“

 1

 IV

4

 
 Lietuvos TSR Profsąjungų I respublikinis turistų sąskrydis. 1974.07.12–14. Vilktupis (Panevėžys)
Su vėliava Vaclovas Panumis
 
 
Turistinis maratonas
 
1974.10.12–13.
 
Rūdiškės – Vilkokšnio ež. – Tolkiškis – Mikronių akmuo – Aukštadvaris – Velnio duobė – Semeliškės – MA stovykla „Ąžuolas“ – Trakų ežerynas – Rykantai
 
MA sekcija pirmą kartą Lietuvos turizmo istorijoje, organizavo turistinį 75 km. maratoną. maratono tikslas - patikrinti turistų ryžtą ir ištvermę. Į tris etapus suskirstytą nuotolį, dalyviai turėjo praeiti be ilgesnių poilsių, užbaigus kiekvieną etapą, dalyviai buvo apdovanoti emblemomis.
 
Viso buvo 22 dalyviai
 

 Atskirus etapus  baigusiųjų skaičius

 Laikas (h)

 Greitis (km/h)

 I

 II

 III

 Min

 Max

 Min

 Max

 22

 21

 17

 12:30

 18:20

 4,1

 6

 
Nugalėtoju tapo Vilniaus ir Mokslų akademijos turistas Bronius Vaičiulis įveikęs 75 km. per 12 val. 30 min.
 
Kategorinės kelionės
 
 Kelionės laikas Turizmo rūšis  Sudėtingumo kategorija  Kelionės vieta  Sekcijos nariai Vadovas  Sekcijos nariai Dalyviai 
 VI.24-VII.04  Pėsčiųjų I Lietuva (Dzūkija) Algirdas Sliesaravičius 
VII  Pėsčiųjų I Lietuva - Kaliningradas Tomas Vengris  
VII  Pėsčiųjų I Karpatai   2
VIII Pėsčiųjų III  Fanai Vytautas Ambrazas 3
 VIII–IX Pėsčiųjų III Kamčiatka 1
VII.15–VIII.10 Pėsčiųjų V Poliarinis Uralas   1
 VIII Vandens (prip.valtys) I Priešpoliarinis Uralas  Vygantas Domkus 1
VI–VII.10  Vandens (baidarės)  II  Karelija   
VII–VIII   Vandens III Karelija    1
VII–VIII  Vandens  IV Sajanai   
 XI.07–XI.12  Dviračių I Lietuva-Baltarusija  Vaclovas Panumis 
IX.03–IX.15  Dviračių  II  Moldavija    2
VIII.16–24  Kalnų  II Fanai    2
VII.28–VIII.24  Kalnų   II  Fanai   Vaclovas Panumis  
VII.28–VIII.24  Kalnų   II  Fanai  Juozas Čiplys 
 VII.28–VIII.24 Kalnų   II  Fanai    Romas Mikaitis
VII.28–VIII.24  Kalnų   II  Fanai    Gražina Čižauskaitė
VIII.25–IX.05  Kalnų   II  Fanai    
 VII.28–VIII.24 Kalnų   II  Fanai    
VII.28–VIII.24  Kalnų   III Fanai   Vita Šukienė 
VII  Kalnų    IV Kaukazas   
IV.26–V.04  Kalnų  III Fanai    2
Viso  20 kelionių      10  47
 
 
Comments