1976 Semeliškės

iš metraščio:

Sąskrydyje, vykusiame 1976 birželio 19-20 d. MA poilsio stovykloje "Ąžuolas", dalyvavo 150 turistų. Komandiniame kliūčių ruože dalyvavo 13 komandų, šeimyniniame - 9, orientacijos varžybose - 33 vyrai ir 23 moterys. Kolektyvai nepateikę poilsio dienos išvykos maršruto aprašymo, neturėjo teisės kovoti dėl pereinamojo prizo.

I vieta - Fizikos ir matematikos institutas surinkęs 138 taškus

II vieta - Chemijos ir chem.technologijos institutas - 130 taškų

III vieta - Radiologinė laboratorija - 106 taškai

iš Godos Čiplytės prisiminimų:

kai tėvelis mus (tris vaikus - Godą 9 m., Ingą ir Saulių, po to musų buvo jau penki) pasiemė į mums pirmą turistų saskrydį, kuris berods vyko Ąžuolo poilsiavieteje, kur tas buvo nebepamenu, bet tai buvo Ązuolas - tikras didelis ir storas, buomas, kliučių ruožai ir vakarone su alumi. Labiausiai linksma buvo iš dėdės su akiniais - Panumio, jis visada šypsodavosi ir leisdavo rinktis prizus, dar ir šiandien kažkur užsilikęs nutrintas pliušinis meškiukas, į kurį nusitaikeme po savo pirmos pergalės, o paskui dėl jo riedavomes.

(Vlado Plikūno nuotraukos?)

Atidarymas. Vaclovas Panumis raportuoja Telesforui Urbaičiui

Kažin ar Eimutis Matulionis studijuoja varžybų nuostatus?

Laužo įkūrimo procedūrai vadovauja Irena ir Algis Genučiai

Gal kas prisimenat kokia tai buvo rungtis?

Mudis ir Jūratė Šalkauskai su vaikais

Šeimų varžybos

Ingos Čiplytės ir Sauliaus Čiplio buomas prižiūrint tėveliui

iš sąmatos (metraštyje):

III MA turistų sąskrydis - 250 rub.

Vyr teisėjams (4 x 15 rub.) - 60 rub.

Inventoriaus nuoma - 50 rub.

Prizai - 70 rub.

Organizavimo išlaidos - 20 rub.

Transportas - 50 rub.