Mūsų atmintis

Telesforas Urbaitis (1932-2002) Kazimieras Eigminas (1929 -1996) Bronius Vaičiulis (1944-2002)

Klubo rėmėjas, Mokslininkų rūmų direktorius Klubo narys, eruditas I -ojo 1974 m. maratono nugalėtojas.
Pėsčiųjų maratonų entuziastas.

Rimantas Krupickas (1943-2009) Vaclovas Panumis (1943-2011) Eglė Linkaitytė-Weiss (1948-2002)

Klubo narys nuo 1974. Maratonų trasų kūrėjas MATK steigėjas. Pirmasis klubo pirmininkas Aktyvi MATK valdybos narė nuo 1974

Algis Strioga (1961-1990)

Klubo narys nuo 1984. Žuvo prie Elbruso

Vytautas Grinevičius (1948-1976) Tautvydas Lideikis (1947-1993) Eimutis Matulionis (1951-2003)

Vidmantas Petras Tarulis (1939-2003)

Fizikas, keliautojas, bibliofilas. Kelionės po Lietuvą,

Prano Juozapo žemėje, Kamčiatkoje, Urale, Kaukaze.

Ištikimas Armėnijos draugas.


Vidas Viktoravičius (1952-2022)
ilgametis MATK narys, vienas iš klubo prezidentų, vienas iš klubo kūrėjų.