Algimantas Strioga

1961-1990

Nedidukas, pilnas fiks idėjų, labai giliai besidomintis istorija, keliones laikė savo gyvenimo dalimi. Kiek pamena kelionių draugai, labai aktyviai keliavo ir vadovavo žygiams dar besimokydamas Kauno politechnikos institute. Studijavo radio techniką. Baigęs institutą gavo paskyrimą į Mokslų akademijos Fizikos ir puslaidininkių institutą, kur kaip mat irgi įsijungė į turistinę veiklą.

Žygiuose tarsi tapdavo kitu žmogumi. Kelionėse mėgo ekstemalumą, net maisto leisdavo imti ne daugiau kaip 400 gr.parai dalyviui III-IV kategorijos žygiams. Buvo reiklus sau, daug reikalaudavo ir iš dalyvių.

Mėgo vandens keliones, po Lietuvą daug plaukiodavo baidarėmis. Filmavo mėgėjiška kamera. Jo kurti filmukai buvo be galo idomūs, intriguojantys. Prasidėjus Sąjūdžio judėjimui, buvo aktyvus dalyvis, gyveno mintimis, kad Lietuva turi išsivaduoti...

Svajojo apie Everestą, turėjo minčių keliauti su Vladu Vitkausku.

Į lemtingą žygį į Elbrusą išvyko 1990 m. gruodžio mėn 25 d., nes išvakarėse labai norėjo kūčių vakarą dar pabūti su artimiausiais jam žmonėmis - tėvais. Deja, ši kelionė buvo paskutinė... Žūties vieta - 11 prijutas iki kurio slystelėjęs nuriedėjo...

Palydėjome 1991 m. sausio pradžioje į Kauno Karmėlavos kapines. Mūsų atmintyje liko jaunas besišypsantis 29-nerių vaikinas... Kitą savaitę po Algio laidotuvių prasidėjo lemtingi Lietuvai 1991 sausio įvykiai...

Ignalinos nacionaliniame parke Žiemos žygyje

Centrinis Kaukazas 1987

Rytų Kaukazas (viršuje esančios nuotraukos iš Snieguolės ir Rimanto Gabrilavičių archyvo)

2002.09.21 Algio gimtadienio proga (09.19) aplankėme jį Karmėlavoje.

Prie paminklo - nepažinojęs Algio, bel daug apie jį girdėjęs Linas Ragelis (E.Kregždaitės-Ragelienės nuotrauka)

trupinukai iš Kregždaitės prisiminimų