Vaclovas Panumis

IN MEMORIAM

…ATMINTIES

GYVA ŽIEVE PRIAUGAU AŠ PRIE JŪSŲ.

NORĖSIT NUSIPLĖŠT – LABAI SKAUDĖS.

ATĖJUS LAPŲ IŠĖJIMO METUI,

TĄ VAKARĄ, KADA MANĘS NEBUS,

BRANGIEJI MANO, KAIP AŠ JUS MYLĖSIU!

/Just. Marcinkevičius/

VACLOVAS PANUMIS

(1943.05.03 2011.02.05)

Gimė 1943 m. gegužės 3 d. Kretingoje. Baigė Kretingos vidurinę mokyklą.

1963 m. įstojo į Vilniaus Universiteto chemijos fakultetą. Jį baigęs du metus dirbo Jonavos azotinių trąšų gamykloje. 1970 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą, pradėjo mokslininko tyrėjo darbus Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute. 1988 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Proceso ribinės sąlygos tirpale redukuojant varį formaldehidu“. Vėliau neilgai dirbo Ūkio ministerijoje. Nuo 1993 metų iki paskutinių dienų – įmonėje „Fujifilm Lietuva“.

1974 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Mokslų akademijos turistų klubą, buvo pirmasis klubo prezidentas. Klubas kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga nuo 1974 metų rengė kasmetinius Lietuvos pėsčiųjų keliautojų maratonus. Vaclovas nuo pirmojo maratono iki 2010 metų buvo vienas pagrindinių maratonų organizatorių.

Dalyvavo garsiajame 1988 m. birželio 3 d. susirinkime Mokslų akademijos salėje, kai įsikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Dirbo Steigiamajame LPS suvažiavime 1988 m. Dirbo Lietuvos vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

1990 m. sausio 13 d. budėjo prie Lietuvos Aukščiausiosios tarybos, dalyvavo organizuojant išorinę Seimo gynybą. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.

Visą gyvenimą domėjosi Lietuvos istorija, buvo jos žinovas ir mylėtojas, Tėvynės istorinių faktų ir medžiagos kaupėjas. Kelionės, knygos, segtuvai su istorijos tyrinėtojui brangiomis laikraščių, žurnalų iškarpomis ir Mokslų akademijos turistų klubo sandėlio stalas buvo ta nematomoji, tačiau jam labai svarbi gyvenimo dalis.

Giliai užjaučiame artimuosius ir draugus, visus, kurie pažinojo Vaclovą – ypatingą, šviesų, reto gerumo širdies žmogų.

Prašome pasimelsti už Jo sielą.

Mokslų akademijos turistų klubo valdyba