1975

Tik viena eilutė metraščio ataskaitos lentelėje:

1975.VI.14-15 Labanoras. Viso 20 dalyvių, 2 dalyviai iš MA

ir žinutė „Vakarinėse Naujienose“

Apie šį maratoną randu (E.R.) daugiau medžiagos tik 1976 m. Komjaunimo tiesos iškarpoje, kai duodama informacija apie trečiąjį maratoną.

Maratonas vyko Labanore, netoli Stirnių ežero, vaizdingose Tauragnų apylinkėse.

2011 m. lapkričio mėn 25 d. Petras Mažeikis prisimindamas Bronių Vaičiulį, paminėjo atrodo (informaciją reiktų patikslinti) būtent šį maratoną. Kad tada dar buvo dalyviu, o ne organizatoriumu ir ėjo su grupele, kurioje buvo Bronius. Ką puikiai prisimena, kad klaidžiojo, klaidžiojo ir nutarė, kad kompasai blogai rodo, o kai sugrįžo į finišą, V. Panumis juos paguosdamas apdovanojo šokdynėmis, kad dar iki kito maratono pasitreniruotų...

1993 04 30 Vakarinėse naujienose Bronius Vaičiulis rašė:

"Antrojo marotono distancija jau nusidriekė 100 km, renginys tapo respublikiniu, atsirado naujovių. Siekiant padidinti dalyvių, kurie galėtų įveikti visą trasą, skaičių, pirmuoju etapu vidutinis dalyvių greitis neturėjo viršyti 4,5 km per valandą. Buvo įsteigtas pereinamasis prizas už atskiros komandos pergalę.

Po pirmųjų dviejų maratonų išryškėjo tendencijos, kurias organizatoriai laikė nepageidautinomis. Buvo nuspręsta apskaičiuojant komandinės įskaitos rezultatus neakcentuoti trasos įveikimo laiko. Pagrindiniu rodikliu buvo laikomas visuotinis dalyvavimas ir patikimas visos trasos arba jos dalies įveikimas. Už kiekvieną dalyvio nubėgtą etapą komandai skiriamas nustatytas balų skaičius (komandos dalyvių skaičius neribojamas). Trasos įveikimo laikas turėjo įtakos tik nustatant dalyvio užimtą vietą individualioje įskaitoje."