2001 Lekėčiai

XXVIII Lietuvos keliautojų 100 km pėsčiomis maratonas Lekėčiuose 2001.05.12-13 pavadintas "Panemunių žiedai"

Dieninis etapas:

Bazinė stovykla - Marijavitų kapinės (miškelis dirbamame lauke) - Joginiškių piliakalnis - paminklas - „Daraktorius" prie Kriūkų mokyklos - Paežerėlių bažnyčia - akmuo ir ąžuoliukas žyniui Ilgiui šlaite už bažnyčios šventoriaus - Misiūnų piliakalnis - Sutkų kaimas (aikštė prieš bažnyčią - paminklas pokario partizanams Valkų kalvoje (markiruotė nuo tiltelio per Siesaeties up.) - Partizanų slėptuvė ir kryžiai žuvusiems - Partizanų žeminė, J.Būtėno žūties vieta - keliukų sankryža - kapinaitės - tiltukas - piliakalnio papėdė - užtvanka - proskynos ir keliuko susikirtimas.