1977 Ilgio ež.

1977.06.18-19 poilsio bazėje „Ąžuolas"

Sąskrydyje prie Ilgio ežero pirmą kartą dalyvių skaičius viršijo du šimtus (238). kliūčių ruože varžėsi 22 komandos, orientacijos sprto trasoje išbandė jėgas 68 turistai, o dėl pirmos vietos šeimyninėse varžybose rungėsi 20 „tėvų-vaikų" komandų.

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS IV TURISTŲ SĄSKRYDŽIO, SKIRTO DIDŽIOSIOS SPALIO SOCIALISTINĖS REVOLIUCIJOS 60-MEČIUI N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI. Sąskrydis vykdomas siekiant populiarinti masinį turizmą MA darbuotojų tarpe, kaip aktyvaus poilsio ir savo krašto pažinimo formą bei išsiaiškinti pajėgiausiusMA padalinių turistų kolektyvus

II. LAIKAS IR VIETA. Sąskrydis vykdomas 1977 m. birželio mėn 18-19d. MA poilsio bazėje „Ąžuolas". Nuvykti galima tiesioginiais priemiestinias autobusais Vilnius-Semeliškės 5.40, 10.10. 14.30, 19.40 arba Traukinias iki Trakų, o iš ten Semeliškių krypties autobusais iki stotelės Padvarionys II. Nuo stotelės kitoje kelio pusėje matosi „Ąžuolo stovykla".

III. VADOVAVIMAS. Sąskrydį organizuoja ir jam vadovauja Profsąjungos jungtinis komitetas ir MA Turistų klubas; tiesiogiai vadovauja MA Turistų klubo patvirtinta teisėjų kolegija.

IV. DALYVIAI. Sąskrydyje gali dalyvauti visi MA darbuotojai, jų šeimų nariai, visi MA turistų klubo nariai ir svečiai. kiekvienas vietos komitetas paruošia sąskrydžiui bent po vieną komandą. komandos sudėtyje 6 dalyviai ir 2 teisėjai. Teisėjai atvyksta į „Ąžuolą" iki VI.17 18 val.

V. PROGRAMA.

A. Komandinės turistinės technikos varžybos Varžybų rungtys: persikėlimas buomu, kupstais, viena ar dviem virvėmis, sportinis nusileidimas, sužeistojo nešimas ir kt. Komandos sudėtyje 4 dalyviai, iš kurių bent 1 moteris. Komandoms kurių sudėtyje yra daugiau kaip 1 moteris, už kiekvieną moterį nuimama po 1 minutę.

B. Šeimyninis kliūčių ruožas. Varžybos bus žaidimų estafetės pobūdžio. Komandoje turi būti du suaugę (iš jų, viena arba dvi moterys) ir 2 vaikai iki 15 metų amžiaus. Komandoje bent vienas iš šeimos narių turi dirbti MA. Šeimyniniame kliūčių ruože įvedami du koeficientai:

a) jei visi 4 dalyviai yra iš vienos šeimos, komandai nuimamos 3 min, nuo parodyto laiko, jei iš dviejų šeimų - 1,5 min, iš 3 - 1 min., o jei iš 4 skirtingų šeimų - komanda neskatinama.

b) vaikų amžiaus - jei abiejų vaikų metų suma mažiau 10 metų, nuo parodyto laiko nuimamos 3 min., jei 10-15 metų - 2 min., jei virš 15 metų - komanda neskatinama.

C. Individualios turistinės technikos varžybos, Rungtys tos pačios, kaip ir komandinėse varžybose tik pašalinti kolektyviniai elementai.

D. Orientacijos sporto varžybos. Varžybos pasirinktinai. Dalyvis per kontrolinį laiką (vyrams - 1,5 val., moterims - 1 val. privalo rasti kuo daugiau kontrolinių punktų.

E. Konkursai

1. Turistiškumo - vertinama, pagal ankščiau išsiuntinėtus nuostatus.

2. Masiškumo - vertinama pagal tai, kiek % darbuotojų atstovavo padaliniui sąskrydžio metu (atidaryme).

3. Savaitgalio maršruto Lietuvoje. Pateikiamas aprašymas ir schema. Aprašymas turi būti ne mažiau dviejų mašinraščio puslapių apimties, spausdinant per du intervalus. Aprašyme turi būti maksimaliai pilnai nurodyti gamtos, kultūros, istoriniai-revoliuciniai paminklai ir kitos lankytinos vietos. vertinamas aprašymo pilnumas, kalbos taisyklingumas ir schemos detalumas. Aprašymas ir schema negrąžinami.

4. Turistinių nuotraukų. Formatas ne mažesnis kaip 18 x 24 cm. Nuotraukų skaičius neribojamas. Nuotraukos negrąžinamos.

5. Stendo ir sienlaikraščio. Gali atspindėti padalinio turistų veiklą arba sąskrydžio eigą. negražinami.

6. Maratono. Vertinama pagal maratono nuostatus.

F. Sportiniai ir linksmieji žaidimai. Žaidžiama prie laužo arba laisvalaikiu.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS. Komandinėse, individualiose ir šeimyninėse turizmo technikos varžybose - pagal parodytą laiką plius baudos taškai. Esant vienodam rezultatui, pirmenybė teikiama komandai surinkusiai mažiausiai baudos taškų.. Orientacijos sporto varžybose nugalėtojai nustatomi pagal OS taisykles.

Konkursų nugalėtojus, išskyrus turistiškumo, nustato žiuri.

Padalinys - nugalėtojas nustatomas pagal didžiausią surinktų taškų skaičių. vertinamas geriausias padalinio rezultatas. Surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama kolektyvui, geriausiai pasirodžiusiam komandinėse turizmo technikos varžybose, o jei ir ten vienodai, pagal turistiškumo konkurso rezultatus.

Vertinimas:

1. Komandinėse turizmo technikos varžybose - keoficientas - 4.

I vieta - komandų sk. x 4 =... taškai

II vieta - I vietos taškai - 4 ir t.t.

2. Individualiose turizmo technikos ir orientacijos sporto varžybose (vertinama po 2 vyrų ir 2 moterų rezultatus).

I vieta = komandų skaičius, II vieta = komandų sk. - 0,5, III vieta = komandų sk. - 1 ir t.t.

3. Šeimyniniame kliūčių ruože I vieta = komandų sk., II vieta = komandų sk. - 1 ir t.t.

4. Konkursuose: maršruto aprašymo, nuotraukos, stendo, maratono - už I vietą 7 taškai, II - 6, III - 5 ir t.t. nuo VI vietos duodama po 1 tašką. Masiškumo konkursuose taip pat, tik už I vietą - 10 taškų ir vertinama iki IX vietos, nuo jos duodama po 1 tašką. Turistiškumo konkurse už I vietą 22 taškai, II - 20 ir t.t., o nuo XI vietos duodama po 2 taškus.

5. Kolektyvas netenka teisės kovoti dėl padalinio - nugalėtojo vardo, jei nedalyvauja turistinės technikos varžybose ir nepristato tinkamo savaitgalio maršruto aprašymo.

6. Žiuri komisijai paliekama teisė skirti iki 10 baudos taškų už netvarkingą stovyklą.

VII. APDOVANOJIMAI. Padalinys laimėjęs I vietą, apdovanojamas pereinamuoju MA Profsąjungos jungtinio komiteto prizuir Garbės raštu, II ir III vietos laimėtojai - Garbės raštais.

Komandinių ir individualių turizmo technikos, orientacijos sporto bei šeimyninio kliūčių ruožo varžybų prizininkai - diplomais ir dovanomis.

Konkursų, sportinių ir linksmųjų žaidimų nugalėtojai - dovanomis.

VIII. PRIĖMIMO SĄLYGOS.

1. Komandas aprūpina stovyklų inventoriumi, apmoka dienpinigius ir kelionės išlaidas MA padalinių vietos komitetai.

2. Varžybų inventoriumi aprūpina MA turistų klubas.

3. Maistu apsirūpina pačios komandos.

4. Dalyviai su vaikais galės nakvoti nameliuose. Paraiškas nakvynei nameliuose pateikti iki birželio 4 d. Jungtiniam profsąjungos komitetui.

IX. PARAIŠKOS. Vardinės paraiškos pristatomos teisėjų kolegijai iki VI.18 d. 8.30 val. Šeimyninio kliūčių ruožo paraiškoje turi būti nurodytas vaikų amžius ir iš kelių šeimų susideda komanda.

X. VARŽYBŲ PRADŽIA.

1. Komandinių ir individualių turizmo technikos varžybų burtai traukiami VI.18 d. 8.30 val.

2. Sąskrydžio atidarymas VI.18 d. 9.00 val.

3. Supažindinimas su varžybų trasa ir vertinimo sistema 9.20 val.

4. Komandiniųturizmo technikos varžybų pradžia 10.00 val.

5. Šeimyninio kliūčių ruožo pradžia 15.00 val.

6. Individualios turizmo technikos ir orientacijos sporto varžybos VI.19 d.

XI. DRAUGYSTĖS VAKARAS. VI.18 d. po varžybų vakaronė prie laužo.

PASTABOS:

1. Teisėjų kolegijai paliekama teisė keisti V skyriaus A,C,D punktus, bei X skyriaus 1-5 punktus.

2. Turistiškumo konkursas bus užskaitomas akademiadoje, kaip pirmo rato varžybos. Sąskrydžio rezultatai, pateikiami antro rato akademiados rato užskaitai, bus suvedami neatsižvelgiant į turistiškumo konkurso rezultatus.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Turistų klubo pirmininkas V.Plikūnas

Starte Dalia, Dovilė, Giedrė ir Rimantas Krupickai

Jaunosios šaulės Giedrė ir Dovilė Krupickaitės