2005 Varėnos raj.

2005.06.18-19.

(Petro Mažeikio nuotraukos)

(Eglės Ragelienės nuotraukos)

Tokiam klampiam smėlyje prie Versekos Gintaras užklampino Aldoną... Turėjome tiltelį, kuriuo negalima važiuot, nes labai jau palūžęs. Todėl sukaišiojom palapines arčiau ratų viename Versekos krante, o pasiganyt į gražią pievą ir į naktinio orientacinio mišką bėgom kiton liepto pusėn. Labutis kaip visada išvedė į dienos žygį prie Krūminių mažosios užtvankos ir į piliakalnį, kur taip gražiai vyrai uždainavo... Parkulniavom anarchiškai kas per kur, kas pagal azimutą, buvo net paklydusių. Nakčiai Vidas įspėjo, kad keli punktai bus vaikiški, o kitus susmaigstė taip kad kai kas gali ir negrįžt... Tie kurie pasirinko vaikiškąjį variantą neprašovė, nes visai brėgštant grįžęs Petras net nepridavė žemėlapio teisėjams... (Petrai nebepyk)...