2012 Merkmenys, Ignalinos raj

2012 m. birželio 16-17 MATK sąskrydis Merkmenyse, Ignalinos raj. Ritos ir Gintaro Zavadckių sodyboje

Oi kaip ten buvo gera! Birutės Gaučienės metraštinė poema perteiks tai, kuo gyvenome tas kelias dienas:

Jau baigės sąskrydis turistų,

Pas Zavadckius Merkmenyse,

Lietaus mes gavom, buvo visko,

Bet neištirpom mes jame.

Įveikę "sunkų" kliūčių ruožą

Ir punktus rankioję nakty

Sigučio sriubą valgėm godžiai

Ir pabuvojom net pirty...

Paskui pro Rimo teleskopą

Saturną matėm ir žvaigždes,

Skaniai pavalgę ligi soties

Prie laužo traukėme dainas.

Gitara pritarė Birutė,

O Vaidas akordeonu,

Ir, kol nepatekėj saulutė,

Netilo aidas jų dainų.

Stovykla jau seniai sumigo

Gražioj sodyboj Zavadckių,

Tik paukščių choras ir kurkimas

Netilo baloje varlių.

Ryte visus lietus prikėlė,

Skubėjom griaut palapines.

Griaustinis gero nežadėjo,

Į kalną varėm mašinas.

Tačiau Dievulis, pagrūmojęs,

Visus pakrapino lašais.

Tik panos taip saldžiai miegojo,

Atrodė, nieks jų neprikels.

Bet vyrai paruošė greit trąsą -

Tarp medžių ištempė virves.

Ir prasidėj varžybos. Drąsiai

Kabinomės ant virvių mes.

Maži, jauni, vaikai ir vyrai

Išbandė čia jėgas savas

Net moterys neatsispyrė

Pagundai šiai - įveikt save.

Paskui dar ežere išbandėm

Praplaukt vartus su baidare,

Tarp butelių, kaip žuvys nardėm,

Nieks neišvirto ežere...

Pabraidžioję linksmai purvyne,

Įveikę užduotis visas,

Stovyklon grįžom, nusiminę,

Kad reikia krautis kuprines...

Kad sąskrydis smagusis baigias,

Tik reik rezultatus suvest,

Nuleisti vėliavą ir, gaila,

Bet reikia švęst užbaigtuves.

Vėl susitiksim tik po metų,

Vaikai jau ūgtelės visų...

O šiandien garsiai sakom "ačiū"

Šeimynai gražiai Zavadckių.

Mes "ačiū" tariame rengėjams

Varžybų, trąsų, dovanų.

Lig pasimatymo, brangieji!

Gerų Jums žygių ir dainų!

Aldonos Skučaitės nuotraukos iš ekskursijos po Cirkliškį ir prie Lino Verdenės

Keletas Eglės Ragelienės nuotraukų

Alfonso Katkaus įspūdžiai