2014 Aukštadvaris prie Skrebės ež

Birželio 14-15 d. MATK šeimų ir draugų sąskrydis

Aukštadvario VGTU bazės poilsiavietėje prie Skrebės ežero

VGTU bazėje susirinkom nekreipdami dėmesio į prasto oro prognozes ir nesigailėjome :)

Alfonsas tradiciškai pavedžiojo po apylinkes - aplankėme Velnio duobę. O naktį prasidėjo linksmybės, kai Petras išdalino Vido Bumelio paruoštus žemėlapius ir liepė ieškoti punktų. Legenda prasilenkė su tikrove - vienur jau akmenys išnešioti, kitur gal net ir kalnas nukastas, o trečiur žemėlapy pažymėtas takas seniai apartas ir mišku apaugęs. Visų punktų visiems surinkt nepavyko, bet "Velniukų" komanda tvarkingai paėmus 6KP grįžo spėdami į kontrolinį laiką ir vien dėl to laimėjo prieš "Sakalus", nes "Sakalai" surinko 7KP, bet gavo baudos taškų nes jau nebespėjo į kontrolinį laiką. "Gaujos" komandą pavedė Romas, kuris sugebėjo nužingsniuot ne ten ir nebuvo parvestas į finišą. O keturmetis Jokūbas ir septynmetis Jonas Jakščiai mamą Danguolę ir tetą Eglę tvarkingai įvedė paklampot į pelkutę rado 2KP ir todėl "Šaunuolių" komanda liko ketvirta...

Kalnų technikos varžybose puikiai pasirodė jaunimas - Petras Simonas Jakštys (1m), Viltė (2m) ir Vakarė (4m) Valinčiūtės, Jokūbas (4m) ir Jonas (7m) Jakščiai, Margarita Dienytė (6m), Darius Buinickas (12m), Milda Baziliauskaitė (14m), Justas Vagonis (15m). Jaunimui nenusileido ir veteranai Nikolajus Archipovas, bei Nijolė Kelpšaitė.

Vandens slalomo varžybose geriausiai pasirodė Jonas Jakštys su Romu Baziliausku, Dalia Šiukštienė su Nijole Milašiene, bei Milda ir Romas Baziliauskai

Violetos Keršulienės nuotraukos iš dieninio žygio į Velnio duobę, stovyklos vaizdai, kalnų technikos varžybų akimirkos, uždarymas

Petro Mažeikio nuotraukos