1974 metraštis

Metraštis

Pirmųjų metų metraščiai Vaclovo Panumio dėka išsaugoti ir kruopščiai suregistruoti. Ateityje galvojame apie jų suskaitmeninimą ir perkėlimą į svetainę. Žinantys kokiom priemonėm tai padaryti ir galintys patarti - rašykite į matk1974@gmail.com ir pasidalinkite patirtimi. Būsim be galo dėkingi. Turizmo istorijai šie metraščiai manau suteiktų daug informacijos ir spalvų.

MATK valdyba

1974 pirmasis pusmetis

Gimimo data:1974 m. sausio mėn. 8 d. 18.00 val.

Vieta: Chemijos ir cheminės technologijos instituto aktų salė

Vardas: Lietuvos TSR MA Jungtinė turistinė sekcija.

Tėvai: Mokslų akademijos visuomeninės organizacijos

Auklės: Sekcijos biuras:

Pirmininkas – V. Panumis (CHI),

Pavaduotojas – J. Karuža (PFI),

Sekretorė – E. Linkaitytė (FMI),

Nariai – G. Čižauskaitė (FMI),

I. Genutienė (CHI),

V. Grinevičius (ZPI),

A. Gudaitis (ZPI),

V. Kaminskas (ZPI),

R. Tarozaitė (CHI).

Kraitis: Geri norai

MA Turistų sekcijai tik pusė metų. Susikūrusi tuščioje vietoje, be jokios materialinės bazės, bet su dideliu būriu gana patyrusių entuziastų, sekcija žengė pirmuosius žingsnius, Pirmiausia, kaip visur ir visada, buvo steigiamasis susirinkimas, buvo išrinktas sekcijos biuras, pirminikas, pavaduotojas ir kiti pareigūnai. Dar beveik savaitę biuro nariai negalėjo apsispręsti su savo naujomis pareigomis, bet palengva vieni ankščiau, kiti vėliau pradėjo dirbti.

Pradžioje reikėjo rūpintis grynai žemiškais reikalais, kur gauti kampą susirinkimams, kur ką nusipirkt, kur ką nupirktą sudėti. Didelį AČIŪ reikia pasakyti MA Profsajungų jungtinio komiteto pirmininkui T. Urbaičiui ir pavaduotojui E. Maldučiui, komitetas padėjo įveikiant pirmuosius organizacinius sunkumus. Tie pirmieji kūrimo žingsniai ir buvo sunkiausi. Dauguma turistų, dalyvavusių steigiamąjame susirinkime, šių sunkumų nematė ir nežinojo, kol neatšilo orai, ir nepasipylė žygiai-žygeliai.

Poilsio dienos žygiai

Kadrų ruošimas

Sausio 30 – vasario 6 dienomis respublikinė turizmo taryba Ignalinos turistinėje bazėje suruošė turizmo organizatorių kursus. Juose mokėsi trys MA jungtinės turistų sekcijos nariai: E. Linkaitytė, A. Jakimavičiūtė ir R. Jasiulionis. Grįžę į sekciją, jie vadovavo ne vienam poilsio dienos žygiui,

Vasario – gegužės mėn. Vilniaus turistų klube vyko pėsčiųjų turizmo instruktorių kursai. Juos lankė šeši sekcijos nariai: R. Tarozaitė, V. Kaminskas, A. Bubinas, E. Bielskytė, D. Kavaliauskaitė ir B. Giedraitis. Po teorinės turizmo instruktorių ruošimo dalies minėti kursų klausytojai atliko mokomąjį - kategorinį žygį Karpatuose.

Ruošiant turizmo organizatorius ir instruktorius, dalį teorinių ir praktinių užsiėmimų pravedė MA jungtinės turistų sekcijos narys Rimas Krupickas (ZPI).

Sąskrydžiai. Varžybos

II respublikinės kalnų turizmo technikos pirmenybės.1974.05.25-26. Kaunas

Petniūnienė, Jonas Kalesinskas, Vaclovas Panumis

MA turistų sąskrydis

1974 06 08–09 Neries ir Bražuolės santaka

Komandinės varžybos. Dalyvavo 9 komandos

Individualios varžybos. Dalyvavo 25 dalyviai

Kategorinės kelionės

1974 antrasis pusmetis

Poilsio dienos žygiai

Kadrų ruošimas

Liepos mėn. Kaukaze vyko kalnų turizmo instruktorių - metodistų seminaras. Jame dalyvavo du sekcijos nariai – Eglė Linkaitytė ir Kęstutis Kvietkus. Po seminaro jie atliko IV sudėtingumo kategorijos kalnų kelionę.

Gruodžio mėn. 4–7 dienomis Šiauliuose vyko I respublikinis dviračių turizmo seminaras, jame teorinės dalies egzaminą išlaikė MA turistų sekcijos narys Vaclovas Panumis.

Turizmo organizatoriaus vardas suteiktas sekcijos nariams: Onutei Diemontaitei, Viliui Adomaičiui ir Algiui Sliesaravičiui.

Sąskrydžiai. Varžybos

Lietuvos TSR Profsąjungų I respublikinis turistų sąskrydis. 1974.07.12–14. Vilktupis (Panevėžys)

Su vėliava Vaclovas Panumis

Turistinis maratonas

1974.10.12–13.

Rūdiškės – Vilkokšnio ež. – Tolkiškis – Mikronių akmuo – Aukštadvaris – Velnio duobė – Semeliškės – MA stovykla „Ąžuolas“ – Trakų ežerynas – Rykantai

MA sekcija pirmą kartą Lietuvos turizmo istorijoje, organizavo turistinį 75 km. maratoną. maratono tikslas - patikrinti turistų ryžtą ir ištvermę. Į tris etapus suskirstytą nuotolį, dalyviai turėjo praeiti be ilgesnių poilsių, užbaigus kiekvieną etapą, dalyviai buvo apdovanoti emblemomis.

Viso buvo 22 dalyviai

Atskirus etapus baigusiųjų skaičius

Laikas (h)

Greitis (km/h)

Nugalėtoju tapo Vilniaus ir Mokslų akademijos turistas Bronius Vaičiulis įveikęs 75 km. per 12 val. 30 min.

Kategorinės kelionės