1976 metraštis

Metraščio turinys

Organizacinis darbas................................. 3

Darbo planas. Sąmata............................... 4

Poilsio dienų išvykos.................................. 5

Kategorinės kelionės.................................. 9

Sąskrydžiai. Varžybos................................ 21

Orientacijos sportas.................................... 29

III MA turistų sąskrydis................................. 30

Agitacija ir propoganda.............................. 38

Kadrų ruošimas........................................... 47

MKK ataskaita............................................. 49

Suvestinė...................................................... 50

Organizacinis darbas

... Visą sekcijos darbą organizuoja biuras ir taryba. Sekcijos biuras susideda iš 9 asmenų:

1. V. Plikūnas – biuro pirmininkas

2. P. Balkevičius – pirmininko pavaduotojas

3. E. Linkaitytė – sekretorė

4. R. Tarozaitė – sekretorė

5. V. Panumis – sandėlininkas

6. G. Čižauskaitė – narė

7. I. Genutienė – narė

8. A. Gudaitis – narys

9. O. Sėliukaitė – narė

... šiais metais beveik įrengtas inventoriaus sandėlys. Turėsime 37 m2 ploto sandėlį vietoj ankščiau turėto 2 m2. Visus įrengimo darbus (mūrijimą, tinkavimą, dažymą, elektros instaliaciją) atlikome patys vakarais po darbo (1976 m. dirbta 350 valandų).

Sekciją finansuoja Jungtinis profsąjungos komitetas, kuris skiria 400 rub. inventoriui, 100 rub. sąskrydžiui ir dar apie 100 rub. kitoms varžyboms ir sąskrydžiams. Šios lėšos yra aiškiai per mažos, bet neturint kitų finansavimo šaltinių, tenka pasitenkinti tuo.

Nežiūrint minėtų sunkumų, sekcija sėkmingai plėtoja savo veiklą. Sekcija yra pagrindinis Vilniaus kalnų turizmo technikos varžybų rengėjas. Šiais metais buvo surengta ketverios (I Vilniaus žiemos turizmo technikos, VI ir VII Vilniaus kalnų turizmo technikos ir Respublikinio kalnų turizmo technikos dvikovės čempionato Vilniaus turas). Be to sekcija yra turistinių maratonų iniciatorius ir vykdytojas. Šiais metais buvo pravestas jau III maratonas, kuriame dalyvavo virš 100 žmonių. Aktyviai sekcijos nariai dalyvauja ir kituose Vilniaus ir respublikiniuose renginiuose kaip dalyviai ir kaip rengėjai.

Statome. Sandėlio įrengimas. Vaclovas Panumis

Leonidas Sakalauskas

Poilsio dienų išvykos

Viso 54 žygiai, 347 dalyviai pėsčiųjų, vandens, slidžių, dviračių, auto-moto žygiuose.

Kategorinės kelionės

Atliktos 33 kategorinės kelionės, kuriose dalyvavo 70 Mokslų akademijos turistų, iš jų 22 vadovavo grupėms.

Sąskrydžiai, varžybos

III MA sąskrydžio atidarymo akimirkos

Maratonas

Dvi išsamios iškarpos iš „Komjaunimo tiesos" 1976.04.20 (R. Krupickas.Trečiasis Lietuvos turistų maratonas. Kaip jis vyks, kas gali jame dalyvauti) ir iš „Sporto" 1976.06.05. (V. Plikūnas. Trečias kartas nemelavo)

Dalyvių 116. 53 moterys ir 63 vyrai. Visą trasą įveikė 41 moteris ir 50 vyrų.

Dalyvavo 19 kolektyvų.

Nugalėtojai.

42 metraščio puslapis

Tarp įvairių laikraščių ir žurnalų iškarpų – trumputis straipsnelis po rubrika „Turistų klubas" iš 1976.03.27 Vakarinių naujienų:

Trylika sporto meistrų

Neseniai mūsų respublikos turistų sporto meistrų gretas papildė dar du kelionių mėgėjai. Tai vilnietė LTSR mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė I. Genutienė ir Panevėžio „Ekrano" turistų klubo pirmininkas P. Musteikis.

I.Genutienė pradėjo keliauti prieš dešimt metų. Ji ypač pamėgo kalnų keliones, o žiemą - maršrutus slidėmis. Turistė kopė į Kaukaz, Pamyro, Tianšanio, Fanų kalnus, keliavo po Kolos pusiasalį.

Dabar Lietuvos turizmo entuziastų tarpe – trylika sporto meistrų, I.Genutienė – antroji moteris, kuriai suteiktas šis garbingas vardas.