1980 metraštis

MCMLXXX

annus septimus

Academia Scientiarum Lituanica

Valdyba

Pirmininkas - Eimutis Matulionis

Pavaduotojas - Vladas Plikūnas

Sekretorė - Rima Tarozaitė

Sandėlininkas - Vaclovas Panumis

Nariai - Marytė Baublytė, Gražina Čižauskaitė, Irena Genutienė, Irena Glinskaitė, Janina Grinkievič, Sigitas Kučas, Eglė Linkaitytė, Vytautas Melvydas, G.Nickienė, Ona Sėliukaitė, Vidmantas Viktoravičius

Naujovės

Viskas metraštyje rodos kaip ir ankščiau, bet galutinai patvarkius aspirantų bendrabučio katilinę, jau renkamės į susitikimus, susirinkimus Klubo salėje, gyvoje iki šiol. Pirmas toks ataskaitinis rinkiminis susirinkimas įvyko 1980 sausio 11 d. 18 val.

iš Organizacinio darbo ataskaitos:

... šiais metais jau tiek įrengėme klubo patalpas, kad jose galima pradėti rengti treniruotes ir varžybas uždarose patalpose...

Žygiai

Poilsio dienų žygių priskaičiuota 81, juose dalyvavo 431 dalyvis.

Kategorinių kelionių - 40, jose dalyvavo 147 žmogučiai

Paruošti 4 nauji I-III sud. kategorijų kelionių vadovai

red. ER - radau mistinę nuotrauką metraštyje, visaip tyrinėjau ir likau iki galo neištyrus... Ar tik nebus agitacinis - propogandinis triukas? Nagi prisipažinkit, kuris į tą penkiakampę žiūrit!

Maratonas

red. ER - su maratonu irgi mistika, nuostatuose ir laikraštiniame skelbime - skirtingi maršrutai. Kuris tikras, kuris ataskaitai?

MA VI turistų sąskrydis

1980 m. birželio 20-22 Skersabaliuose įvyko LTSR MA VI turistų sąskrydis, skirtas Tarybų valdžios 40-mečiui Lietuvoje. Naujovė sąskrydyje - vandens slalomo varžybos.