1991 metraštis

Klubas metus pradėjo netektimi. 1991 sausio mėn. 5 (6?) d. Iš Minerelinių vandenų Gintaras Labutis parlydėjo Algio Striogos palaikus. Algis žuvo kopdamas į Elbrusą...

Vėliau visai Lietuvai skaudūs ir svarbūs įvykiai. Seimo ir Vilniaus televizijos bokšto gynyba, pareikalavusi 14 aukų. Klube ištisą parą buvo atvertos durys, budėtojai nusimetę miegmaišį ant grindų, pasnausdavo keletą valandų ir vėl grįždavo į postus. Klube ištisai virė arbatinukas, arbatos gurkšnis sušidydavo sušalusius ir pavargusius...

Vidimanto Bumelio nuotraukos>>

Tuomet prie Seimo pasikeisdama budėjo visa Lietuva. Jonas Markevičius tuomet dirbo Kaune „Sanito" fabrike. Dabar pensininkas, gyvena Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone. Jis maloniai sutiko, kad klubas paviešintų jo mėgėjiškus tuo metu fotografuotus vaizdus Vilniuje.

Jono Markevičiaus nuotraukjos>>